Krok za krokem (den po dni) k lepšímu a šťastnějšímu životu

09.05.2011 08:03

(Převzato z www.matrix.neo.cz)

 

DEN 0.

Nemusíte hledat smysl svého života, nemusíte číst astrologické horoskopy, ptát se druhých, procházet regresí, hledat v knížkách. Smysl vašeho života je takový, jaký mu dáte vy sami. Je to na vás. Přijměte konečně zodpovědnost za svůj život, vezměte jej do vlastních rukou a už nikdy nepusťte. Když nebudete vědět sami, co chcete, namluví vám to jiní. Tak pracuje systém. Vaším jediným cílem a smyslem bytí je radost. Je to jednoduché. Zamyslete se, co vám dělá radost a pak to záměrně tvořte. To je vše. Pamatujte, že smyslem vašeho života je to, co si určíte. A to, co si určíte, můžete měnit, kdy se vám zachce. Je to jen na vás - na nikom druhým.

DEN 1.

Pokud se budete dívat na realitu, s kterou nejste spokojeni, nezmění se. Svojí pozorností ji udržujete. Pokud ji chcete změnit, je potřeba si ve svých představách vytvářet realitu, kterou chcete zažívat. Snílci jsou praví realisti. Musíte snít a nedejte na ostatní. Zapomeňte na doporučení "musíš čelit realitě", drž se při zemi....Mějte sny a sněte o nich. Odvracejte svoji pozornost od všeho, co nechcete ve svém životě. Abyste se zbavili všeho nechtěného, nemůžete tomu říci NE. Musíte to nechat kolem sebe projít a nevšímat si toho. A neustále nabíjet svojí pozorností to, čeho chcete dosáhnout. Potom se realita, kterou chcete, projeví.

DEN 2.

Jsme extrémně negativní. Jsme zaměřeni na vše, co nechceme, mluvíme o tom, díváme se na to a divíme se, že se to vyskytuje. Neustále udržujeme v chodu to, na co se soustředíme. Není možné, aby to zmizelo z našeho života. Musíte mít drzost a odvahu myslet a dívat se jen na to, při čem se cítíte dobře. Tak to pozvete do svého života. Cítit se dobře je nejdůležitější ukazatel vaší šťastné cesty za vysněným životem. Nekomplikujte si život a zaměřte se jen na to, co chcete mít a co vám dělá radost. A potom již o ničem jiném nepřemýšlejte. 

DEN 3.

Když byste se jednoho rána probudili a váš život by byl přesně takový, jaký si vysníváte, jaký by byl? Zamyslete se nad svým životem, vezměte si tužku a papír a začněte psát. Možná vám to půjde těžko, protože možná poprvé si uvědomíte, co vlastně chcete. Pište, škrtejte, buďte odvážní a drzí. Žádejte mnoho - báječné partnery, mnoho peněz, málo práce, více radosti, sportu, dovolených, zážitků. Jediným ukazatelem je to, aby vše, co napíšete, dělalo radost. Neexistuje omezení, protože Vesmír nerozlišuje, co je málo a co je už hodně. Pište každý den, až budete mít kompletní seznam přání. Když nevíte, co chcete, Vesmír neví, co vám má dát. Pokud při pročítání vašeho seznamu se cítíte dobře - je to OK. Pokud cítíte strach, vraťte se k tomu za čas. Jen buďte trpělivý sami se sebou. Budujete si totiž svůj život. A ten za to přece stojí, ne? 

DEN 4.

Když byste se viděli očima Zdroje, jste informačním polem - souborem vibrací. A vše kolem nás jsou jen a jen vibrace. Fyzické předměty mají vibrační podstatu, z které vycházejí. Ve svém fyzickém životě nemůžete měnit to, co již je - co vidíte. Veškeré změny vycházejí ze své vibrační podstaty. Pokud chcete změnit svůj život a mít vše, co chcete mít, nemůžete tlouci hlavou do zdi a myslet si, že to změníte. Musíte začít měnit předlohu všech věcí, které potom fyzicky vzniknou. A to se děje na úrovni vibrací. Hlavní není činnost ve vnějším světě, která mění věci, ale kvalita vibrací, které vysíláte. A ty ovlivňujete svým myšlením. Jaký druh vibrací vysíláte, poznáte podle pocitů, které máte, když o čemkoliv přemýšlíte. 

DEN 5.

Bez práce jsou koláče, pokud víte, jak pozvat do svého života vše, co chcete mít. Musíte být ve spojení se svým Zdrojem - Duší, abyste vytvářeli lehce a snadno vše, co chcete - vztahy, své vysněné zaměstnání, peníze a zdraví. Prostě cokoliv, co chcete. A jak poznáte, že jste ve spojení se svým Zdrojem? Mát dobrý pocit, když o něčem přemýšlíte - o sobě, o druhých, o svých přáních......Pokud nemáte dobrý pocit a jste zaměřeny negativně, Zdroj, který má nekonečnou tvořivou moc vám nemůže zrealizovat žádné vaše přání. Vy určujete to, co chcete na úrovni vědomého myšlení, Zdroj to vše realizuje. Pokud nejste spojeni, jedna část rovnice chybí a výsledek se nedá vyřešit. Zdroj je láska.

DEN 6.

Přestaňte analyzovat své emoce - žárlivost, hněv, závist, strach, pocit viny. Protože to, na co se zaměřujete, posilujete a tak udržujete ve svém životě. Rozdělte si emoce na 2 skupiny. Ty, co cítíte dobře, jsou s vámi v harmonii. Ty, které ne, s vámi nejsou. Tak je to jednoduché. Když se cítíte špatně, pokuste se najít způsob, jak se cítit o něco lépe - vzpomeňte si na něco příjemného z vaší minulosti, plánujte si budoucnost, najděte si v přítomnosti něco, co ve vás vyvolává alespoň trochu lepší pocit. Nenutím vás cítit se dobře, když se díváte na něco, co ve vás nevzbuzuje dobrý pocit. Ale pokuste se najít myšlenku, při které se cítíte lépe. Potom si podle Zákona Přitažlivosti přitáhnete další lepší myšlenku a ta si přitáhne další a další. Nejdůležitější věcí je cítit se dobře. V tomto stavu jste schopni tvorby všeho, čeho chcete. A tento stav jako jediný vás uspokojí. Vše, co totiž děláte a vše, co v životě vyhledáváte, je pouze z jednoho důvodu - abyste se cítili dobře. Už jste si objednali v restauraci jídlo, aby vám po něm bylo špatně? Nebo jste si zvolili dovolenou, na kterou jste vůbec nechtěli jet?

DEN 7.

Každý se zde rodí se svým jedinečným energetickým potenciálem. Ten vibruje do okolního světa a doslova magneticky přitahuje odpovídající pole zkušeností. Nesnažte se kopírovat životy a názory druhých, nejsou vaše. Nepůjčujte si rozhodnutí, která bytostně necítíte a zůstaňte vždy věrni svému dobrému pocitu v břichu. To je jediný ukazatel na vaší cestě, který ukazuje na váš skutečný sever. Jsme národ kopírek. Žijeme tak, že neustále vyhodnocujeme informace kolem nás a napodobujeme to, co je nám předsouváno. Vy ale musíte jít za svými sny, ať jsou jakkoliv bláznivé, protože to jste vy. A návrat k sobě - ke svým snům, je vaším jediným smysluplným nejbližším krokem. Nemusíte nikomu pomáhat, zachraňovat svět, bojovat za práva jiných. Jste tady, abyste realizovali svůj potenciál. Nic jiného vás nenaplní a trvale neuspokojí. Jste tady pro sebe a za sebe. Nebojte se být egoističtí. Jedině tak můžete pomoci ostatním - a to svým příkladem a láskou a respektem k sobě. Respektujte svůj jedinečný energetický potenciál a nevěřte těm, kdo říkají, že to s vámi myslí dobře.

DEN 8.

To nejdůležitější je dobrý pocit, který máte. Cítit se dobře a to i za situací, při kterých se většina lidí cítí špatně. Jediné, co můžete ovlivnit ve svém životě, je postoj a myšlenky ke všemu, s čím se potkáte. Většina lidí nežije svůj život tak, jak si představuje. Podléhají nátlaku systému a očekávání druhých. Hrají neustále hry, které slouží ostatním, barví se podle typu událostí - zkrátka žijí mimo svůj vlastní střed a hledí na sebe a okolní svět očima jiných. Pasivně přijímají vše, co je jim podáváno. Musíte mít drzost chopit se svého práva vykonavatele vlastní reality. Musíte mít odvahu a drzost nepodlehnout všemu negativnímu, které je kolem nás. Ode dneška to udělejte jinak. Řekněte si, že vše negativní, co vás potká, budete vnímat jako pozitivní. Ve všem hledejte pozitivní smysl. Je to metoda inverze negativního. Potom se stanete neporazitelným. Začněte se na svět dívat pozitivně. Vyhledávejte jen pozitivní věci, vybírejte si z okolní reality jen to, z čeho máte dobrý pocit. Ostatní ignorujte nebo si toho nevšímejte. Vyhledávejte na lidech jen pozitivní vlastnosti, ostatních rysů si na nich nevšímejte. Po celý den vyhledávejte jen to, při čem se cítíte dobře. Potom se okolní realita kolem vás musí upravit do podoby, kterou chcete. Jste mocní tvůrci - a proto používejte svoji tvořivou sílu!

DEN 9.

Znáte zájmena můj, tvůj, svůj, .......? Jsou tu proto, aby jsme si uvědomili, že můj není tvůj. Žijte svůj život a ne život někoho jiného. Hledejte svoji cestu a nebluďte na cestách druhých lidí. Všímejte si svých věcí a nestrkejte nos do cizích. Potom půjdete směrem k vnitřnímu klidu. Nejste tu proto, abyste plnili přání ostatních, ale jen ty svoje. Co druhý dělá ve svém životě, je jeho věc. Proto si začněte více všímat svých požadavků a cílů. To je recept ke spokojenému a naplněnému životu. Pokud budete požádáni o pomoc, pomožte. Ale nemůžete trvale žít pro někoho nebo za někoho. To nejde a ani není možné. Narodili jste se sami a nesete si svoji vlastní odpovědnost za svůj prožitý život. To není návod k sobectví, ale k reálnému pohledu na sebe sama. Když se k vám v životě někdo přidá, je to dobré. Ale nenuťte ho žít svoje představy. Pokud budete samostatní a vědomi si sami sebe, budete přitahovat stejný typ lidí. Potom můžete navazovat radostná přátelství a vztahy. Ostatní tu nejsou pro vás, a ani vy pro ně. Každý je tady za sebe. Proto se o nikoho neopírejte!

DEN 10.

Jste tam, kde jste chtěli být. I když tomu nevěříte, máte to, co jste chtěli mít a jste tím, kým jste si zvolili. Pokud s tím nejste spokojeni, změňte to! Ale pro dnešek jste výslednicí všech svých rozhodnutí. Jste tam, kde jste chtěli a zažíváte to, co jste si vybrali zažívat. Možná s tím nesouhlasíte, ale jste jedinými tvůrci svého života. Prvním krokem ke změně, je rozhodnout se změnit svůj život. Pokud jste do dnešního dne něco zažívali, co nechcete, nemusíte to již nikdy zažívat. Je k tomu potřeba jen trocha času a trpělivost. Klíč je ve vašich myšlenkách. Napište si vaše přesvědčení na papír a porovnejte jej se svým životem. Vaše přesvědčení a názory doslova modelují váš život. Pokud jej chcete změnit, musíte začít právě odsud.

DEN 11.

Neptejte se života, co můžete, ale řekněte mu, co chcete (H.Martin). Váš život nabere jiný směr v den, kdy se začnete bavit, zaměřovat, představovat si to, co chcete. Skončete s mluvením o všem, co se vám nelíbí a co nechcete zažívat. Obraťte směr a vydejte se na cestu, která vás dovede za vašimi cíli. Klíčem je neustále se zaměřovat na to, čeho toužíte dosáhnout a jaký styl života chcete žít. Prvním krokem by měla být vědomá kontrola myšlenek podle pocitů, které ve vás vyvolávají. Po jistém čase se to pro vás stane automatické. Mějte trpělivost a zkuste si 30 denní test s vědomým zaměřováním myšlenek na vše, co chcete pozvat do svého života. Všímejte si všeho pozitivního, negativní přehlížejte, jako by neexistovalo. Uvidíte po 30 dnech, jak se významně změní váš život.

DEN 12.

V naší fyzické rovině funguje časový tlumič. Je to doba mezi tím, když na něco myslíte nebo si přejete a zhmotněním toho. Mnoho lidí se rychle vzdá v záměrném směrováním svých myšlenek, protože nevidí okamžité důkazy. Proto stojí vždy napůl cesty a jejich život je naplněn tím, co neustále mají - a ničím novým. Pokud si začnete všímat svých myšlenek, definujete se své cíle a přání (čím přesněji, tím lépe) a budete na ně myslet převážnou částí svých myšlenek, zrealizují se. Nejdříve si zapište a vědomě směřujte myšlenky na přání, která jsou pro vás velice příjemná - při pomyšlení na ně máte dobrý pocit a těšíte se na jejich uskutečnění. Jedno nebo dvě přání pro začátek stačí. Nechtějte je splnit okamžitě, spíše se vždy při pomyšlení na ně těšte. Dejte si 30 dní na prozkoumání všeho, co se ve spojitosti s vaším přáním splnilo. Nemusíte neustále Vesmíru definovat, co chcete, stačí si to zapsat a vždy, když na své přání pomyslíte, těšit se na jeho splnění. Vesmír svoji práci odvede za vás. Na vás je jen umožnit svým dobrým pocitem a směrováním myšlenek jeho přijetí. 

DEN 13.

Svůj osud si můžete vybírat, nemusíte jej zjišťovat. Bude takový, jaký si jej zvolíte. Vyzařováním myšlenek do vybrané varianty života jej začnete realizovat. Jsou k tomu potřeba jen 2 přístupy - vědomá kontrola myšlenek a trpělivost. Nepochybujte, funguje to. Staňte se tvůrci a vykonavatelé své vlastní zkušenosti. Lidé kolem vás se k vám chovají tak, jak od nich očekáváte. Pokud nejste spokojeni s vaším okolím, modelujte si v hlavě to, co chcete, jaké chování chcete zažívat od ostatních. Chcete respekt, zaměřte se na něj, chcete mít báječné přátele, zaměřte se na ně. V hlavě si přehrávejte svoji vysněnou virtuální realitu a ona se stane skutečností. Žijeme ve virtuální realitě, kterou jsme si sami vytvořili svými myšlenkami, proto se dá změnit. Přehlížejte to, co nechcete a zaměřujte se na to, co chcete. Je to jednoduché a tak málo pochopitelné!

DEN 14.

Vše, co je kolem vás a co vnímáte, se dostalo do vašeho života na základě fungování Zákona Přitažlivosti. Byly to vaše myšlenky na to, co jste chtěli i na to, co jste nechtěli, které přitáhly odpovídající realitu. Tato realita je však dočasná a dá se měnit novými myšlenkami. Ode dneška začněte myslet tak, aby jste se při každé nové myšlence cítili dobře. Doslova vyhledávejte nové pohledy na věci, které vás doposud neuspokojovaly nebo jste z nich měli strach a obavy. Vyberte si jednu oblast vašeho života, kterou chcete změnit - vztahy, práci, finance......A vyberte si nové myšlenky které ve vás působí pozitivní stav, když na danou oblast myslíte. Například v oblasti vztahů:

- zasloužím si skvělý vztah....., je pro mě přirozené mít mnoho báječných přátel...., chci mít jen vztahy, které mě podporují ve všem, co dělám......, co kdybych měl přesně takového partnera - partnerku, jakého - jakou si vysnívám?.....těším se na nový úžasný vztah......, můžu kdykoliv své vztahy změnit tím, že změním své myšlenky o nich......., nezáleží, co ostatní dělají nebo si myslí o mě - rozhodující je cítit se dobře....., čím více myslím na věci, které mi dělají radost, tím lépe se budu cítit. A čím lépe se budu cítit, tím více se mi bude dařit...., sám si určuji kvalitu mých vztahů....

Doplňte si další věty, které ve vás vyvolávají nadšení a radost ve vztazích. Neustále si je opakujte a buďte trpěliví. Realita kolem vás se musí změnit. takový je Zákon! 

DEN 15.

Většina lidí má život, který se ve své podstatě nemění. Dívají se na to, co je, přemýšlí o tom, berou to za jednou dané a neměnné. Ale to, co již je - co vidíte a vnímáte se dá změnit vytvořením virtuální představy toho, co chcete zažívat. Nemusíte přijímat to, co je, ale můžete si vytvořit svoji virtuální realitu všeho, co si přejete zažívat. Každý den si najděte 15 minut pro sebe. V klidu si zavřete oči a vytvářejte si představu vašeho vysněného života. S kým budete, kde budete, co budete dělat. Nepokoušejte se napravovat současnou špatnou situaci, ale vytvářejte novou. Vesmír odpovídá na vaše vibrace a nerozlišuje, zda je vysíláte, když pozorujete něco, co je, nebo když si něco představujete. Proto si neustále vytvářejte představy, při kterých jsou vaše vibrace přesně takové, jaké je budete mít při již konkrétním prožívání vašich snů. Potom se váš život automaticky změní.

DEN 16.

Shrňme si všechny důležité kroky, které jsme dosud probrali.

Dejte svému životu takový smysl, jaký sami chcete. Vykreslete si svůj sen, který chcete prožívat a buďte při jeho stanovení odvážní. Napište si jej a pravidelně se k němu vracejte. Od toho dne se nezaměřujte, nemluvte a nepřemýšlejte o tom, co nechcete prožívat. Mluvte, představujte si a sněte o tom, co jste si definovali, že chcete prožít. Přestaňte rozebírat nemoce, chudobu, negativní zprávy a různá neštěstí, která se stanou nebo by se "mohly" stát. Ze svého života vše nechtěné odstraníte tak, že o tom nebudete přemýšlet. Sami si vytváříte všechny budoucí události, proto si je představujte tak, jak mají proběhnout a potom i tak proběhnou. Nechtějte všechny změny zítra, ale mějte trpělivost, fyzická realita má jistý časový tlumič, neboli setrvačnost. Uvědomte si, že to, co nyní prožíváte, je výsledkem vašich dosavadních myšlenek. Nepozorujte neustále to, co je a máte před očima, ale vybírejte si z toho jen to, co chcete pozvat do svého života. Zároveň se na vše dívejte tak, jak chcete, aby to bylo. Mějte tu drzost nepodlehnout skepsi, chmurám a netrpělivosti. Nebuďte na sebe příliš tvrdí, vezměte to vše, jako hru.

DEN 17.

Vše, co v životě zažíváte, odpovídá vašim ustáleným myšlenkovým vzorcům a přesvědčením. A je úplně jedno, zda máte dobrý důvod myslet negativně a cítit se zle - i tak to znamená, že si přitahujete odpovídající negativní věci. Nejste spolautoři, ale 100% autoři svého života. Po přijetí odpovědnosti za svůj život, jej můžete mávnutím ruky změnit. Vše bude probíhat tak rychle, jak rychle změníte svá přesvědčení o oblasti vašeho života, kterou chcete změnit. Budete silnější, když zjistíte, že vaše myšlenkové vzorce nemusí odpovídat tomu, co právě zažíváte, a proto se to, co právě zažíváte (v jakékoliv oblasti), může změnit. Neustále se zaměřujte na to, co chcete zažívat a získat, i když se v okolí "dějí" věci, které tomu neodpovídají. Když změníte směr vašich převládajících myšlenek, změníte to, co budete prožívat, a to, co chcete, přijde do vašeho života.

DEN 18.

Vaše vibrace jsou výsledkem vašich myšlenek. Vše, o čem přemýšlíte, co pozorujete a o čem mluvíte, obsahuje vibrace. A vy získáváte přesně vibrace toho, na co se zaměřujete. Pokud se budete zaměřovat na pozitivní vlastnosti lidí, s kterými se setkáváte, více pozitivního si podle Zákona Přitažlivosti zvete do svého života. Prostě a jednoduše: na co se zaměřujete, toho budete mít ve svém životě víc. Proto je důležité pro změnu života se začít vědomě zaměřovat jen na to, co chcete mít ve svém životě. Všímejte si úsměvu, radosti, bohatství, hezkého oblečení, pěkných aut, nádherných domů, lásky, porozumění, něžnosti.....úplně všeho, z čeho máte dobrý pocit. A přestaňte si všímat všeho negativního, i když v současné chvíli je toho kolem vás hodně. Musíte to začít ignorovat, nechat to projít kolem vás bez povšimnutí. Tato výběrová selekce vám umožní vytvořit si vše, co chcete, tím, že se na to zaměřujete. Pokud budou vaše převládající myšlenky odpovídat tomu, co chcete a co se vám líbí, váš život se tomu nevyhnutelně přizpůsobí. Znáte rčení: "Převládající myšlenky určují váš osud." "Jste tím, na co převážně myslíte."

DEN 19.

Jsou 2 věci, které vám přinesou naplnění - vděčnost a láska, zejména k sobě. To, co hledáte, musíte nejdříve mít v sobě. Musíte mít takové vibrace a myšlenky, které Zákon Přitažlivosti obohatí vnější projekcí. Musíte nejdříve milovat sami sebe, a pak vás budou milovat druzí. Musíte se nejdříve cítit bohatí, abyste byli bohatí ve skutečnosti. Vnější realita se vždy dotahuje za vnitřním pocitem - vibracemi. Nechtějte, aby vás nejprve milovali druzí. To se nedá! Pokud budete vděční za to, co máte a co vám dělá radost (vždy se něco najde), může tento pocit vděčnosti přitáhnout do vašeho života více věcí, za které budete vděčni. Pamatujte: podobné se přitahuje. Abyste získali vše, co chcete, musíte se tak nejprve cítit. Změna vychází z vnitřku směrem ven. A nikdo není zodpovědný za to, jak se cítíte. Své reakce si volíte! Nemusíte milovat to, co nechcete, ale vždy se najde něco, pro co můžete cítit vibrace lásky - mazlíček, láskyplný film, styl života......To, co chcete, nejprve vysílejte do okolního světa ve formě vibrací. Nejprve dejte vše, co chcete získat, a získáte to i vy sami!

DEN 20.

Abyste našli dokonalého partnera (podle vaší představy dokonalého), musíte se nejdříve stát sami dokonalými. Protože jaké vibrace vysíláte, takové jsou k vám přitahovány. Jinak řečeno, musíte neustále vysílat vibrační signál, který odpovídá partnerovi, po jakém toužíte. Musíte myslet na žádoucí prvky, které chcete, aby váš partner měl a ne na ty, které nechcete. Když poukazujete na to, co se vám ve vztazích nelíbí, vzpomínáte na svoji špatnou minulost, nevědomky si přitahujete opak toho, co chcete. Nemůžete se dostat odsud tam. To nejde. Nemůžete zažít vysnívaný vztah, když se cítíte osamělí, nahněvaný, plný obav nebo zklamaný. Musíte začít vyhledávat, to, co můžete oceňovat - na sobě a druhých, dělat si seznam těchto pozitivních prvků. Pak se naučíte vibrovat tak, aby to odpovídalo vibracím vašich tužeb a potom k vám musí přijít ten pravý partner. Takový je Zákon. A to se týká jakéhokoliv druhu partnerství - osobního, obchodního, sportovního.....

DEN 21.

Chováme se na základě našich instinktů a impulzů, ale potom trpíme nebo cítíme nesoulad, když posuzujeme své chování podle nereálných pravidel, které vznikly na základě snahy ovládat jeden druhého nebo společnosti, která nás sama chce ovládat a neustále nám určovat, co je správné s co ne. Jinými slovy chováme se přirozeně, ale potom z toho máme špatný pocit - sami se odsuzujeme a cítíme pocit viny za něco, co jsme chtěli udělat. Nikdy neobjevíte štěstí ani pocit svobody, který hledáte, když budete věřit, že je třeba mít pod kontrolou druhé a ovládat je. Jste úplně mimo, když se chcete řídit názory druhých, přičemž to jediné, čím se můžete řídit, je pocit souladu nebo nesouladu vlastních myšlenek se svým Zdrojem – duší. A to poznáte podle špatného nebo dobrého pocitu, který máte, když něco pozorujete nebo o něčem přemýšlíte.

DEN 22.

Na nic jiného, než na svoje pocity - emoce, se nemůžete spolehnout. Vaše vnitřní bytost je vibrační výslednicí všeho, co jste dosud zažili. Vaše momentální pocity vám poskytují zpětnou vazbu, co se týká poměru mezi vašimi momentálními myšlenkami a postojem vševědoucí, čisté a pozitivní energie Zdroje. Pokud máte negativní pocit, vaše momentální myšlenka je v nesouladu s poznáním Zdroje. Pokud se pokládáte za špatné, neschopné a bez ceny, vždy při tom máte negativní pocity, protože Zdroj ve vás k vám cítí jen lásku. Pokud ostatní kritizujete a odsuzujete, máte také vždy negativní pocity, protože Zdroj druhé jen miluje. Pokud si zapamatujete, že vždy, když máte negativní pocity, znamená to, že nejste v souladu se Zdrojem, potom můžete cíleně měnit své myšlenky do té doby, než se dostanete do souladu.

DEN 23.

 SVOBODA je dána. Jste tak svobodní, že si můžete vybrat svázanost. Jediná svoboda je porozumění tomu, že máte schopnost cítit se dobře bez ohledu na cokoli jiného. Potom se budete mít báječně bez ohledu na to, co vidíte. Neděláte si starosti s lidmi, kteří dělají věci, jež se vám nelíbí, nebo kteří se necítí dobře. Nemůžete v životě dosáhnout toho, co chcete, pokud se necítíte dobře. Vaše pozornost věnovaná všemu, při čemž se necítíte dobře, vám ve skutečnosti brání prožít naplněný a radostný život. Jste svobodní, tak jak si myslíte. Jedině vaše myšlenky vám brání a svazují. Pusťte je. Skutečná svoboda spočívá v nepřítomnosti odporu a dosáhnutí souladu s vaším Zdrojem.  

DEN 24.

Často se stává, že když pozorujete něco nepříjemné nebo nežádoucí, myslíte si, že se vás to netýká, že vy osobně nejste součástí toho, ale jen vzdáleným, neosobním, nezaujatým pozorovatelem. Jenže tak to nikdy není. Vaše pozorování určité situace – bez ohledu na to, jak osobně si připadáte – z vás dělá spolutvůrce daného zážitku.

V rámci kontaktu s jinými lidmi se mnozí z nás shodnou na určitých kolektivních představách o tom, jak by se mělo žít. Ale i tak jsme se ani zdaleka neshodli na něčem úplně všichni. A přesto vnucujeme druhým svoje vlastní preference v souvislosti s nespočetným množstvím věcí, které zažíváme. Buďte ochotni -  přímo odhodláni – mějte opravdovou touhu přestat ovládat to, co se ovládat nedá – jako například druhé a to, co dělají – a začněte se soustřeďovat na to jediné, co můžete ovládat – a tím je to, jak se cítíte.

Snažte se dívat směrem k tomu, co chcete – a přestaňte se zaobírat tím, co nechcete – a váš život se začne okamžitě zlepšovat. Nikomu není nic odepřeno. Stačí být jen ochotný přijímat blahobyt. A to se stane tím, že začnete hledat ve všem okolo sebe to nejlepší. Hledejte něco, co můžete ocenit, i kdyby toho mnoho nebylo. Hledejte to, z čeho máte dobrý pocit, i když je více toho, z čeho máte právem špatný pocit. Věnujte pozornost tomu nejlepšímu, co se ve vašem životě děje. Jakmile se dostanete do blízkosti dobrých pocitů, začnete dostávat všechno dobré, co jste si přáli. A to se dá naučit – během jednoho dne. Stačí jen ovládat vibrace, které vysíláte. A ty ovládáte tím, že dbáte o to, jak se cítíte.

DEN 25.

Dnešek je dnem prohlášení. Napište si ho na velký papír a denně si jej čtěte, dokud se nestane vaší součástí.

Jsem plný energie a bez odporu plavu životem. Bez námahy lehce, příjemně a šťastně plavu životem. Vidím se, jak k sobě přitahuji jen takové lidi, kteří jsou v souladu s mými momentálními záměry. Čím dál více a lépe si uvědomuji, po čem toužím. A je dobré vědět, že nezáleží na tom, co dělají druzí, nebo co si myslí o tom, co dělám já. Důležité je to, abych byl spokojený sám se sebou. Vím, že jsem neomezený ve všech aspektech svého života. Mám neomezený bankovní účet. Nepociťuji žádné finanční omezení. O všem se rozhoduji jen na základě toho, zda chci nebo nechci danou věc zažít a ne podle toho, zda si to mohu dovolit. Vím, že jsem jako magnet, který přitahuje takovou úroveň bohatství, zdraví a vztahů, jakou chce.

Nemusím si dělat nijaké velké zásoby všechno, co chci nebo potřebuji, si totiž můžu lehce přivolat. Mám na dosah neomezené množství peněz a prosperity ve všech možných oblastech. Vidím se dokonale zdravý, absolutně prosperující, jak se těším z fyzického života. Vidím se mezi jinými lidmi, kteří také touží po růstu. Přitahuje jich ke mně moje ochota nechat je být, dělat nebo mít cokoli, co chtějí. Vidím se, jak se smějeme, povídáme si a vychutnáváme si život.